DSpace@AMU     Novinky emailem     Můj DSpace     Můj profil               Národní registr VŠKP

DSpace - repozitář AMU

DSpace 1.7 na AMU >

Zde jsou volně dostupná pouze metadata. Přístup k plným verzím prací v el. podobě mají všichni uživatelé sítě AMU po přihlášení standardními přihlašovacími údaji.
Pro ostatní zájemce jsou ve fakultních knihovnách AMU prezenčně k dispozici tištěné verze prací.

Komunity v DSpace

Vyberte komunitu k procházení jejích kolekcí.

Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty

 

2008 © Akademie múzických umění v Praze