DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10001

Title: Česká tubová koncertní literatura
Author: Adamec, Jan
Subtitle: The Czech stage repertoire for tuba
Keywords: hudba
Keywords: tuba
Keywords: hudba pro tubu
Keywords: hudební analýzy
Keywords: česká hudba
Advisor: MALIMÁNEK, Karel
Referee: SUŠICKÝ, Jiří
Date of defence: 11-Sep-2017
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10001
Academic program and line: Hudební umění/Tuba
Signature in the AMU library: H_P 4229
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_CESKA TUBOVA KONCERTNI LITERATURA.pdf875.63 kBthesis
2_Adamec_VDP_prace.pdf23.59 kBadvisorReview
3_Adamec_oponent_prace.pdf54.43 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague