DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10016

Title: Ke spolupráci a empatii skrze příběh
Author: Řezáčová, Bára Meda
Subtitle: To Cooperation and Empathy through Story
Keywords: dramatická výchova
Keywords: spolupráce
Keywords: empatie
Keywords: osobnostní a sociální výchova
Keywords: základní školy
Keywords: příběhy
Keywords: problémové děti
Advisor: PROVAZNÍK, Jaroslav
Referee: ČERNÍK, Roman
Date of defence: 27-Jun-2017
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10016
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3371
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Ke spolupraci a empatii skrze pribeh.pdf1.39 MBthesis
2_Oponentsky posudek BP - B. Reazacova.pdf78.2 kBrefereeReview
3_Rezacova Bara Meda-posudek JP.pdf195.77 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague