DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra zvukové tvorby - KZT / Department of Sound Design >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10047

Title: Čas a zvuk ve filmu
Author: Richtr, Jan
Subtitle: Time and sound in cinema
Keywords: filmová teorie
Keywords: audiovizuální tvorba
Keywords: čas
Keywords: zvuk (film)
Keywords: filozofické aspekty
Keywords: zvuková dramaturgie
Advisor: KUDLÁČ, Jakub
Referee: REJHOLEC, Pavel
Date of defence: 4-Oct-2017
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10047
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Zvuková tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04177
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Cas_a_zvuk_ve_filmu_Jan_Richtr.pdf3.08 MBthesis
2_J. Kudlac_posudek vedouciho RICHTR 2017.pdf22.12 kBadvisorReview
3_Richtr_oponentsky_posudek_Rejholec.pdf164.03 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague