DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10060

Title: Tři jeskyně
Author: Hnilička, Jan
Subtitle: Three caves
Keywords: Enquist, Per Olov, 1934-
Keywords: dramatická výchova
Keywords: divadelní inscenace
Keywords: divadelní zkoušky
Keywords: umělecká tvorba
Advisor: VOSTÁREK, Karel
Referee: SCHWARZOVÁ, Kateřina
Date of defence: 6-Sep-2017
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10060
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3375
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Tri jeskyne.pdf1.46 MBthesis
2_Vostarek Hnilicka.pdf52.03 kBadvisorReview
3_Oponentsky posudek Jan Hnilicka K.Schwarzova.pdf76.83 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague