DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10061

Title: Ukrajinská dětská dramatická literatura jako inspirace pro DV
Author: Toros, Anastázie
Subtitle: UKRAINIAN DRAMATIC LITERATURE WRITTEN FOR CHILDREN AND ITS INSPIRATION FOR DRAMA IN EDUCATION
Keywords: Ukrajina
Keywords: literatura pro děti a mládež
Keywords: dějiny světového divadla
Keywords: divadla pro děti
Keywords: dramatická tvorba
Advisor: PROVAZNÍK, Jaroslav
Referee: MACHKOVÁ, Eva
Date of defence: 5-Sep-2017
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10061
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3379
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DP TOROS FIN.pdf1.46 MBthesis
2_Toros_stanovisko-vedouciho.pdf423.02 kBadvisorReview
3_Anastazie Toros.pdf131.25 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague