DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10109

Title: Princip Mary Sue aneb jak nestvořit příliš dokonalou postavu
Author: Kabelková, Adéla
Subtitle: The Principle of Mary Sue Phenomenon or How to Not Create a Too Perfect Figure
Keywords: filmová teorie
Keywords: filmová dramaturgie
Keywords: filmové postavy
Keywords: filmové seriály
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: BENDOVÁ, Helena
Referee: KAJÁNKOVÁ, Lucia
Date of defence: 6-Oct-2017
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10109
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Scenáristika a dramaturgie
Signature in the AMU library: F_KP 04258
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Kabelkova_TP_PrincipMarySueAnebJakNestvoritPrilisDokonalouPostavu.pdf1.15 MBthesis
2_Kabelkova_posudekTP_oponent.pdf70.42 kBrefereeReview
3_Posudek Kabelkova_Bendova.pdf328.01 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague