DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10137

Title: Jak to se mnou mluvíš?
Author: Štanclová, Růžena
Subtitle: THE WAY HOW YOU TALK TO ME
Keywords: vliv zaměstnání
Keywords: profesní deformace
Keywords: komunikace (sdělování)
Keywords: nonverbální komunikace
Advisor: ČUNDERLE, Michal
Referee: SLAVÍKOVÁ, Eva
Date of defence: 26-Sep-2017
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10137
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3346
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarska_prace_Stanclova.pdf372.39 kBthesis
2_posudek veduciho CUNDERLE.pdf170.62 kBadvisorReview
3_JAK TO SE MNOU MLUVIS (1).pdf54.51 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague