DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10179

Title: Flétna v díle současných západočeských hudebních skladatelů
Author: Brogelová, Aneta
Subtitle: Flute in the works of westbohemian contemporary composers
Keywords: flétna
Keywords: soudobá hudba
Keywords: skladatel
Keywords: kompozice
Advisor: PIVODA, Radomír
Referee: ,
Date of defence: 5-Jun-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10179
Academic program and line: Hudební umění/Flétna
Signature in the AMU library: H_P 4317
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DIPLOMKA.pdf7.24 MBthesis
2_brogelova tridni.pdf21.45 kBadvisorReview
3_OP Aneta Brogelova.pdf73.2 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague