DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10202

Title: Mezinárodní hudební soutěže a jejich práce se svými laureáty
Author: Dernerová, Veronika
Subtitle: International Music Competitions and their Work with Laureates
Keywords: mezinárodní hudební soutěž
Keywords: Pražské jaro
Keywords: SWOT analýza
Keywords: práce s médii
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 14-Jun-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10202
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4296
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Veronika Dernerova_DP_Mezinarodni hudebni souteze a jejich prace se svymi laureaty.pdf953.01 kBthesis
2_Posudek oponenta_Mg_Dernerova.pdf140.86 kBrefereeReview
3_Posudek vedouci_Mg_Dernerova.pdf191.21 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague