DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10215

Title: Scénické umění (hudba, divadlo, tanec) a kulturní politika v zemích střední Evropy
Author: Pecková Černá, Martina
Subtitle: PERFORMING ARTS (MUSIC, THEATRE, DANCE) AND CULTURAL POLICY IN CENTRAL EUROPE
Keywords: scénická umění
Keywords: hudba
Keywords: divadlo
Keywords: kulturní politika
Keywords: střední Evropa
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: HYVNAR, Jan
Date of defence: 3-Sep-2018
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10215
Academic program and line: Hudebního umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4387
Appears in Collections:HAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Peckova Cerna - Scenicka umeni a kulturni politika ve stredni Evrope TISK final.pdf5.87 MBthesis
2_Posudek oponenta_Ph.D._Peckova_prof.Hyvnar.pdf203.85 kBrefereeReview
3_Martina Peckova posudek.pdf547.04 kBadvisorReview
4_Posudek oponenta_Ph.D._Peckova Cerna_Dr.Ciripova.pdf270.94 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague