DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10235

Title: Large Format Photography in the Digital Era
Author: Yang, Tian
Subtitle: Large Format Photography in the Digital Era
Keywords: digitální fotografie
Keywords: černobílá fotografie
Keywords: dějiny fotografie
Keywords: fotoaparáty
Keywords: fotografická technika
Keywords: vysokoškolské studium
Advisor: LEDVINA, Josef
Referee: JANOŠČÍK, Václav
Date of defence: 6-Sep-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10235
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Fotografie
Signature in the AMU library: F_KP 04303
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_thesis_TianYang.pdf3.78 MBthesis
2_tian.pdf956.37 kBadvisorReview
3_YANG_posudek.pdf78.61 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague