DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10249

Title: Fagot v komorní tvorbě Bohuslava Martinů
Author: Krátká, Tereza
Subtitle: Bassoon in the chamber music of Bohuslav Martinů
Keywords: fagot
Keywords: komorní hudba
Keywords: interpetace
Advisor: SEIDL, Jiří
Referee: HERMAN, František
Date of defence: 5-Jun-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10249
Academic program and line: Hudební umění/Fagot
Signature in the AMU library: H_P 4318
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Kratka magister prace.pdf1.98 MBthesis
2_Kratka T. prace FH.pdf54.91 kBrefereeReview
3_Posudek vedouciho diplomove prace na fagotistku Terezu Kratkou.pdf50.39 kBadvisorReview
4_Kratka T. mg.prace JH.pdf94.3 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague