DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10267

Title: Šamanské principy v tvorbě moderního mima a herce
Author: Kasprzyk, Eliška
Subtitle: Shamanistic principles in the work of modern mime and actor
Keywords: živé divadlo
Keywords: podvědomí
Advisor: PETIŠKOVÁ, Ladislava
Referee: SOPROVÁ, Jana
Date of defence: 4-Jun-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10267
Academic program and line: Taneční umění/Nonverbální divadlo
Signature in the AMU library: H_P 4241
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Diplomova prace BcA. Eliska Kasprzyk.pdf2.73 MBthesis
2_180516 PETISKOVA-KASPRZYK posudek diplomka.pdf67.07 kBadvisorReview
3_HAMU Posudek oponenta -Eliska Kasprzyk.pdf103.19 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague