DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10275

Title: "Neither here nor there"
Author: Hannon, Margaret
Subtitle: Ani tady, ani tam
Keywords: herectví
Keywords: lidské tělo
Keywords: ego
Keywords: dýchání
Advisor: PŠENIČKA, Martin
Referee: RAISOVÁ, Michaela
Date of defence: 27-Jun-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10275
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3451
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Neither here nor there.pdf790.27 kBthesis
2_Supervisors response_Neither here nor there.pdf600.45 kBadvisorReview
3_Margaret, thesis opononent's notes.pdf349.83 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague