DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10276

Title: Directing for Devised Theatre
Author: Lalos, Evangelos
Subtitle: Rěžie Autorského Divadla
Keywords: autorské divadlo
Keywords: kreativita
Keywords: tvůrčí osobnost
Keywords: divadelní režie
Keywords: odborné praxe
Advisor: HANČIL, Jan
Referee: MALANÍKOVÁ, Hana
Date of defence: 25-Sep-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10276
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3453
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Thesis of Evangelos Lalos.pdf1.33 MBthesis
2_Lalos Evangelos_opponent review Malanikova.pdf60.62 kBrefereeReview
3_Thesis Advisor's Assessment.pdf18.67 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague