DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10277

Title: Movement and Creativity
Author: Golob, Polona
Subtitle: Pohyb a kreativita
Keywords: herecká průprava
Keywords: herecké techniky
Keywords: pohyb
Keywords: pohybové umění
Keywords: kreativita
Keywords: prostorové vnímání
Keywords: herectví
Keywords: jevištní pohyb
Keywords: pohybová výchova
Advisor: OSWALDOVÁ, Petra
Referee: RAISOVÁ, Michaela
Date of defence: 25-Sep-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10277
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3450
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_MA Thesis - Movement and creativity, P. Golob.pdf968.79 kBthesis
2_Golob Polona Posudek Oswaldova.pdf33.02 kBrefereeReview
3_Golob Polona Opponent text Michaela Raisova.pdf64.14 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague