DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10278

Title: Theatre for growing - growing Theatre
Author: Siersch, Clara
Subtitle: Divadlem k vývoji - vývojem k divadlu
Keywords: masky
Keywords: smyslové vnímání
Keywords: herectví
Keywords: kreativita
Advisor: OSWALDOVÁ, Petra
Referee: LOTKER, Howard Scott
Date of defence: 27-Jun-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10278
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3454
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Thesis-Clara Siersch-Final.pdf8.5 MBthesis
2_Clara Siersch thesis evaluation by Howard Lotker.pdf160.84 kBrefereeReview
3_posudek- Clara Siersch.pdf90.82 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague