DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10281

Title: Social Body : the post internet feminist art in the context of Xenofeminism Manifesto and Michael Foucault’s “History of Sexuality”
Author: Jarosz, Anna
Keywords: akceleracionismus
Keywords: feminismus
Keywords: sexualita
Keywords: lidské tělo
Keywords: filozofie umění
Advisor: JANOŠČÍK, Václav
Referee: Stejskalová, Tereza
Date of defence: 7-Sep-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10281
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Fotografie
Signature in the AMU library: F_KP 04342
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_AJarosz_social body.pdf758.65 kBthesis
2_posudek_BC_EN_Jarosz_TS.pdf280.57 kBrefereeReview
3_jarosz_posudek.pdf76.79 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague