DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10329

Title: Rétorické figury a jejich význam v interpretaci barokní hudby
Author: Rambousková, Jana
Subtitle: Rhetorical figures and their significance in the interpretation of baroque music
Keywords: hudba
Keywords: baroko
Keywords: interpretace
Advisor: KAHÁNEK, Ivo
Referee: Klánský, Lukáš
Date of defence: 5-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10329
Academic program and line: Hudební umění/Klavír
Signature in the AMU library: H_P 4343
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_JR prace.pdf6.9 MBthesis
2_Rambouskova_oponent posudek_Bc koncert i prace.pdf190.58 kBrefereeReview
3_Posudek skolitele (pisemna prace) - Jana Rambouskova.pdf31.6 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague