DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební teorie / Department of Music Theory >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10335

Title: Forma (tradiční) vs hudební řeč (nová)
Author: Molin, Andrzej
Subtitle: Form (conventional) versus musical language (new)
Keywords: fugy
Keywords: hudební analýza
Keywords: Bach, Johann Sebastian, 1685-1750
Keywords: Šostakovič, Dmitrij Dmitrijevič, 1906-1975
Advisor: BEZDĚK, Jiří
Referee: KREJČA, Tomáš
Date of defence: 7-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10335
Academic program and line: Hudební umění/Hudební teorie
Signature in the AMU library: H_P 4289
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BAKALARSKA PRACE_.pdf1.86 MBthesis
2_Andrzej Molin_Posudek BcA. prace.pdf154.09 kBrefereeReview
3_Molin_hodnoceni_BP_vedouci.pdf143.29 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague