DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10354

Title: Pirátství v digitální hudbě v České republice
Author: Ochmanová, Magdaléna
Subtitle: Digital Music Piracy in the Czech republic
Keywords: autorství
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 13-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10354
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4273
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_OchmanovaMbc.pdf903.32 kBthesis
2_Posudek vedouci_Bc_Ochmanova.pdf187 kBadvisorReview
3_Ochmanova Magdalena posudek.pdf757.32 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague