DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10359

Title: Financování hudebního školství v České republice
Author: Piatková, Patricie
Subtitle: The Funding of Music Education in the Czech Republic
Keywords: hudební školy
Keywords: finanční zdroje
Advisor: RADOK ŽÁDNÁ, Ingeborg
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 13-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10359
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4274
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_PIATKOVA_Bakalarska prace.pdf578.38 kBthesis
2_Posudek vedouci_Bc_Piatkova.pdf189.14 kBadvisorReview
3_PIATKOVA OPONENTURA.pdf370.21 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague