DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10378

Title: Organizace a dramaturgie předních festivalů jazzové hudby v ČR
Author: Pohlreichová, Tereza
Subtitle: Organization and dramaturgy of leading jazz festivals in Czech republic
Keywords: jazzová hudba
Keywords: festival
Advisor: BĚLOR, Roman
Referee: ŠTILEC, Jiří
Date of defence: 13-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10378
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4275
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BC prace Pohlreichova final.pdf405.22 kBthesis
2_Posudek vedouciho_Bc_Pohlreichova.pdf138.57 kBadvisorReview
3_POHLREICHOPONENT.pdf1.07 MBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague