DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra skladby / Department of Composition >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10382

Title: Užití kryptogramů ve vlastní tvorbě s přihlédnutím ke kryptogramům v hudební literatuře od 18. století po současnost
Author: Potoček, Jakub
Subtitle: USAGE OF CRYPTOGRAMS IN MY OWN WORK IN THE CONTEXT OF THEIR USAGE IN MUSICAL HISTORY FROM THE 18TH CENTURY UP TO THE PRESENT
Keywords: kompozice
Keywords: kryptogram
Keywords: 18.-21. století
Advisor: BARTOŇ, Hanuš
Referee: KOPELENT, Marek
Date of defence: 12-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10382
Academic program and line: Hudební umění/Skladba
Signature in the AMU library: H_P 4257
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_JP - BAKALARSKA PRACE.pdf1.42 MBthesis
2_Potocek bc obhajoba HB.pdf206.03 kBadvisorReview
3_Bakalarska prace.pdf30.59 kBrefereeReview
4_Potocek J. diplomni prace MK.pdf177.8 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague