DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10384

Title: Zpracování mimohudebních námětů ve skladbách pro klávesové nástroje
Author: Živná, Tereza
Subtitle: Processing of non-musical themes in compositions for keyboard instruments
Keywords: programní hudba
Keywords: barokní hudba
Keywords: biblické příběhy
Keywords: hudba pro klávesové nástroje
Keywords: Německo
Keywords: 17. století
Keywords: Kuhnau, Johann, 1660-1722
Advisor: MRÁZKOVÁ, Giedre
Referee: BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Petra
Date of defence: 5-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10384
Academic program and line: Hudební umění/Cembalo
Signature in the AMU library: H_P 4281
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarska prace.pdf3.92 MBthesis
2_Zivna_doporuceni vedouci_Bc prace_Mrazkova.pdf363.63 kBadvisorReview
3_Zivna_oponent.posudek Bc.prace_Zdarska.pdf51.12 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague