DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10387

Title: Výroba hudebních nástrojů v České republice
Author: Šustová, Karolina
Subtitle: Musical instruments manufacturing in the Czech Republic
Keywords: výroba nástrojů
Keywords: kytara
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 13-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10387
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4276
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_sustovak_bakalarska_prace.pdf800.27 kBthesis
2_Karolina Sustova posudek.pdf390.23 kBadvisorReview
3_Posudek oponent_Bc_Sustova.pdf139.25 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague