DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10398

Title: Vliv animace na nejmladší generaci
Author: Kokoliová, Lucie
Subtitle: Influence of animation to youngest generation
Keywords: animovaný film
Keywords: dětský film
Keywords: děti předškolního věku
Keywords: filmová animace
Keywords: reklama a propagace
Advisor: KOUTSKÝ, Pavel
Referee: MAREŠOVÁ, Zuzana
Date of defence: 14-Sep-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10398
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04320
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Kokoliova_bakalarska_teoreticka_prace_v04.pdf2.25 MBthesis
2_Oponetsky posudek na bak. praci Lucie Kokoliova.pdf100.68 kBrefereeReview
3_Posudek vedouciho na bakalarskou praci pani Lucie Kokoliove.pdf179.49 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague