DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10485

Title: Panna zázračnica - kniha a film
Author: Suchánová, Zuzana (FAMU)
Keywords: sken 2018/17
Keywords: filmová dramaturgie
Keywords: Tatarka, Dominik, 1913-1989
Keywords: Uher, Štefan, 1930-1993
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: filmová teorie
Keywords: literární teorie
Keywords: scenáristika
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10485
Signature in the AMU library: F_KP 01344/
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330013447.pdf62.13 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague