DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10508

Title: Tak zvaná slap-stick : historické místo americké němé grotesky v dějinách umění
Author: Král, Petr
Keywords: americká kinematografie
Keywords: dějiny filmu
Keywords: filmová teorie
Keywords: sken 2018/18
Keywords: němý film
Keywords: filmová groteska
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10508
Signature in the AMU library: F_KP 01396
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330013966.pdf34.55 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague