DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10578

Title: Parodie v české literatuře, divadle a filmu
Author: Bartošková, Romana
Keywords: komedie
Keywords: filmová teorie
Keywords: komično jako estetická kategorie
Keywords: literární teorie
Keywords: sken 2018/18
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10578
Signature in the AMU library: F_KP 01549
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330015496.pdf37.34 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague