DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10585

Title: Carlos Saura : témata jako traumata a chaos paměti jako splývání obsahu a formy
Author: Hrozková, Eva, 1957-
Keywords: španělská kinematografie
Keywords: Saura, Carlos, 1932-
Keywords: filmová teorie
Keywords: sken 2018/18
Keywords: filmoví režiséři
Keywords: scenáristé
Qualifying type: biografie
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10585
Signature in the AMU library: F_KP 01565
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330015656.pdf128.38 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague