DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10591

Title: Filmové herectví dnes
Author: Abrhámová, Boca, 1934-
Keywords: filmová teorie
Keywords: česká kinematografie
Keywords: filmové herectví
Keywords: sken 2017
Keywords: herectví
Keywords: práce režiséra
Keywords: práce s hercem
Keywords: herci
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10591
Signature in the AMU library: F_KP 03949 (sk)
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330039591.pdf58.21 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague