DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10603

Title: Pohádka a dobrodružná literatura jako hlavní druhy literatury pro děti s ohledem na jejich psychologii
Author: Sekyrová, Věnceslava
Keywords: sken 2017
Keywords: literární teorie
Keywords: literární žánry
Keywords: literatura pro děti a mládež
Keywords: pohádka
Keywords: psychologické aspekty
Keywords: psychologie
Keywords: analýzy
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10603
Signature in the AMU library: F_KP 03972 (sk)
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330039829.pdf33.54 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague