DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10621

Title: Hermína Týrlová - zlínské období tvorby
Author: Žabka, Michal, 1965-
Keywords: animace materiálů
Keywords: Týrlová, Hermína, 1900-1993
Keywords: sken 2018/19
Keywords: český animovaný film
Keywords: filmová animace
Keywords: filmové režisérky
Keywords: filmoví animátoři
Keywords: kombinovaný film
Keywords: loutkový film
Keywords: animační technologie
Qualifying type: bakalářské práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10621
Signature in the AMU library: F_KP 01663
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330016639.pdf16.81 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague