DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra zvukové tvorby - KZT / Department of Sound Design >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10698

Title: Vývoj technologie československého rozhlasového sportovního přenosu
Author: Neskusil, Jan, 1957-
Keywords: sken 2018/19
Keywords: rozhlasové vysílání
Keywords: sportovní přenosy
Keywords: audiotechnika
Keywords: zvuková tvorba
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10698
Signature in the AMU library: F_KP 01616
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330016165.pdf40.95 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague