DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra zvukové tvorby - KZT / Department of Sound Design >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10708

Title: Podíl lidského faktoru na kvalitě zvukové složky v autentickém dokumentu
Author: Nahodil, Vladislav
Keywords: sken 2018/19
Keywords: dokumentární film
Keywords: audiotechnika
Keywords: zvuková tvorba
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10708
Signature in the AMU library: F_KP 01626
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330016264.pdf46.71 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague