DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra fotografie - KF / Departement of Still Photography  >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10999

Title: Early child photographers : Julia Margaret Cameron, Lewis Carroll, Lewis Hine, Heinrich Kühn
Author: Youree, Daphne
Keywords: fotografie dětí
Keywords: sken 2018/10
Keywords: Cameron, Julia Margaret Pattle, 1815-1879
Keywords: Carroll, Lewis, 1832-1898
Keywords: Hine, Lewis Wickes, 1874-1940
Keywords: Kühn, Heinrich
Keywords: fotografie
Keywords: fotografie 1. pol. 20. století
Keywords: fotografie 19. století
Keywords: fotografky
Keywords: fotografové
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10999
Signature in the AMU library: F_KP 00245 (f)
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330002458.pdf22.95 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague