DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra střihové skladby - KSS / Department of Editing >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11054

Title: Špecifiká strihovej skladby v priamom televíznom vysielaní
Author: Hrabinský, Peter
Keywords: sken 2018/20
Keywords: filmový střih
Keywords: střihová skladba
Keywords: televize
Keywords: televizní přenosy
Keywords: televizní vysílání
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11054
Signature in the AMU library: F_KP 01748
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330017483.pdf27.67 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague