DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra střihové skladby - KSS / Department of Editing >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11063

Title: Vliv vývoje techniky na střihovou skladbu
Author: Lajda, Dušan
Keywords: sken 2018/20
Keywords: filmová technika
Keywords: filmový střih
Keywords: střihová skladba
Keywords: technický vývoj
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11063
Signature in the AMU library: F_KP 01757
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330017575.pdf52.75 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague