DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra střihové skladby - KSS / Department of Editing >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11091

Title: Vývoj technologií a jejich použití ve filmu a v televizi
Author: Dvořák, Adam, 1973-
Keywords: sken 2018/20
Keywords: filmová technologie
Keywords: střihová skladba
Keywords: televizní technologie
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11091
Signature in the AMU library: F_KP 01785
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330017858.pdf50.29 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague