DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra režie - KR / Department of Film Directing  >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11179

Title: Filmový muzikál a jeho vývoj
Author: Šteindler, Milan, 1957-
Keywords: hudební filmy
Keywords: filmová teorie
Keywords: muzikály
Keywords: filmové žánry
Keywords: sken 2018/22
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11179
Signature in the AMU library: F_KP 01914
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330019142.pdf68.88 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague