DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra režie - KR / Department of Film Directing  >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11231

Title: Klasický western
Author: Elgart, Allan Charles
Keywords: westerny
Keywords: filmová teorie
Keywords: filmové postavy
Keywords: sken 2018/22
Keywords: filmové žánry
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11231
Signature in the AMU library: F_KP 01969
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330019692.pdf51.48 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague