DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11592

Title: Rozbor spotřeby negativu obrazu a ekonomické důsledky snižování této spotřeby
Author: Slíva, Zdeněk
Keywords: negativní materiály
Keywords: ekonomické aspekty
Keywords: filmová technika
Keywords: sken 2018/23
Keywords: filmové materiály
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11592
Signature in the AMU library: F_KP 02045
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330020452.pdf16.4 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague