DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11603

Title: Vliv ztrátových časů vzniklých jednak otázkou hereckou, jednak počasím a poruchovostí technického zařízení na ekonomicko-výrobní výsledky hraných filmů
Author: Vráb, Blažej
Keywords: výrobní plán filmu
Keywords: filmová produkce
Keywords: filmová výroba
Keywords: sken 2018/23
Keywords: výrobní štáb filmu
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11603
Signature in the AMU library: F_KP 02056
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330020568.pdf21.73 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague