DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11606

Title: Autorsko právní problémy v Čs. filmu a Čs. televizi, charakteristika a vzájemné odlišnosti těchto otázek
Author: Schmidtová, Jiřina
Keywords: sken 2018/23
Keywords: autorské právo
Keywords: filmová produkce
Keywords: televizní produkce
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11606
Signature in the AMU library: F_KP 02059
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330020599.pdf29.56 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague