DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11609

Title: Charakteristika výrobních a ekonomických rozdílů mezi tvorbou hraných a dokumentárních filmů
Author: Kára, Vladimír
Keywords: dokumentární film
Keywords: výrobně-ekonomický rozbor (film)
Keywords: sken 2018/23
Keywords: ekonomické aspekty
Keywords: filmová produkce
Keywords: filmová výroba
Keywords: hraný film
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11609
Signature in the AMU library: F_KP 02062
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330020629.pdf33.25 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague