DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11613

Title: Rozbor skutečného nasazení deseti herců v hlavních rolích z pražských divadel ve srovnání s plánovaným nasazením a uvedením příčin ztrátových časů za rok 1963
Author: Zábranská, Jaroslava
Keywords: výrobní plán filmu
Keywords: filmová produkce
Keywords: filmová výroba
Keywords: sken 2018/23
Keywords: herci
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11613
Signature in the AMU library: F_KP 02066
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330020667.pdf28.43 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague