DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11619

Title: Ekonomický a prevádzkový rozbor výroby televíznych záznamov
Author: Grobarčík, Pavol
Keywords: sken 2017
Keywords: ekonomické aspekty
Keywords: televizní výroba
Keywords: televizní záznam
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11619
Signature in the AMU library: F_KP 02072 (sk)
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330020728.pdf29.28 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague