DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/11644

Title: Rozbor průměrných nákladů ve vysílání pro děti a mládež z hlediska porovnání jejich výše u srovnatelných pořadů vysílaných "živě" a natáčených filmovým způsobem
Author: Trojan, Ivan
Keywords: ekonomické aspekty
Keywords: výroba filmu
Keywords: filmová produkce
Keywords: výrobně-ekonomický rozbor (film)
Keywords: sken 2018/23
Qualifying type: diplomové práce
Qualifying type: vysokoškolské kvalifikační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/11644
Signature in the AMU library: F_KP 02097
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
3020330020971.pdf22.36 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague